Idea Bank S.A. w restrukturyzacji

31 grudnia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku S.A. Bank został przejęty przez Bank Pekao S.A.

Klienci Idea Banku są obecnie klientami Banku Pekao S.A. Wszystkie depozyty klientów są bezpieczne i są w całości przeniesione do banku przejmującego. Klienci Idea Banku są obsługiwani tak jak do tej pory, już jako klienci Banku Pekao S.A.

Adres strony internetowej dla klientów banku się nie zmienia: https://www.ideabank.pl/

Logowanie do bankowości elektronicznej będzie możliwe z wykorzystaniem dotychczasowego loginu i hasła pod adresem https://sso.cloud.ideabank.pl/#/login

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył administratora, który kieruje teraz Idea Bankiem w restrukturyzacji z ramienia BFG.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl

Idea Bank S.A. w restrukturyzacji

REGON: 011063638
NIP: 5260307560
KRS: 0000026052

Kontakt:
Rondo Daszyńskiego 2b,
00-843 Warszawa

email: administrator@restrukturyzacja.ideabank.pl

Informacja o przyczynach i skutkach przymusowej restrukturyzacji Idea Banku S.A.pdf